داستان بسیار زیبا و عاشقانه کلاغ(تصویری)
 
یه روزی آقای کلاغ ، ***** یا به قول بعضیا زاغ
رو دوچرخه پا میزد، ***** رد شدش از دم باغ

پای یک درخت رسید ،***** صدای خوبی شنید
 
 
بقیه داستان در ادامه مطلب